Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Mittwoch / Środa, 6.5.2015

Plakate gestalten mit Aurélie Fyferling / Warsztaty stworzenia plakatów z Aurelią Fyferling

  •  Grundlagen der visuellen Kommunikation / Podstawy wizualnej komunikacji
  • Plakate: Ziel und Zielgruppe / Plakaty: Cel i grupa docelowa
  • Entwickeln erster Ideen / Rozwijanie pierwszych pomysłów

 

Theoretische Vorbereitung... / Przygotowanie teoretyczne...

Theoretische Vorbereitung… / Przygotowanie teoretyczne…

...und kreative Umsetzung / ...i kreatywna realizacja

…und kreative Umsetzung / …i kreatywna realizacja

Ideenfindung / Szukanie pomysłów

Erste Entwürfe / Pierwsze szkice

Erste Entwürfe / Pierwsze szkice

Entwurf 2 Trollfutter

Dzisieszy dzień był bardzo pracowity. Zastanawaliśmy się nad własną kampani plakatów. Każdy pomysł był bardzo ciekawy i oryginalny. Podobała mi się różnorodnych wyobrażeń dotyczili mowy nienawiści. (Kinga)

//

Der heutige Tag war sehr arbeitsreich. Wir haben uns eine eigene Plakatkampagne ausgedacht. Jede Idee ist sehr interessant und originell. Mir haben vor allem die verschiedenen Visualisierungen von Hate Speech gefallen. (Kinga)

Am Morgen des vierten Tags zerreißt die Sonne die wolkenverhangene Himmelsdecke, die Villa erwacht mitsamt ihren Einwohnern. Vogelgezwitscher, Waldidylle. Ich komme wie jeden Tag aus Leipzig angereist. Im Gepäck habe ich die unzufriedenen Blicke der Mitreisenden, den stechenden Geruch des Busses im Berufsverkehr, meine eigene Müdigkeit. Es ist Bahnstreik, Deutschland ist frustriert. Die Teilnehmer frühstücken noch. Tassen klirren, Gespräche plätschern, ich sehe entspannte Gesichter und setze mich dazu. Noch einen Kaffee oder zwei? Die Gruppe ist gut gelaunt und heiter. In den letzten Tagen ist sie immer mehr zusammengewachsen. Der Seminarraum ist mittlerweile zu einer Denkfabrik geworden, vollgepflastert mit Flipchartseiten und Skizzen. In den letzten Tagen hat unsere Gruppe hart am Phänomen der Hate Speech gearbeitet, endlos diskutiert und definiert. Und was kommt heute? Wieder harte theoretische Arbeit? Von wegen! Heute platzt nach Tagen der mühevollen Gedankenarbeit der kreative Knoten. Aurelie, unsere Grafikerin, ist angereist und zeigt, wie kreative Plakate gestaltet werden können. Das ist der Startschuss für die praktische Arbeit. Die Teilnehmer beginnen ihre Ideen zu visualisieren. Ich beobachte fasziniert wie gelungene grafische Konzepte entstehen: Sabine skizziert Hate Speech als Bombe aus Wörtern. Ola versteht Hassrede als Waffe, aus der Wort-Patronen entweichen. Maciej und Dominika möchten lieber aufzeigen, dass Kommunikation ohne Beleidigung auskommt. Es entstehen viele witzige Ideen und Slogans. Gesundes Essen auch für Trolle? Warum nicht. Und warum nicht eine ganze Kampagne gegen Hate Speech im Internet starten? Aufkleber, Plakate, eine Webpräsenz? Die Gedanken sprudeln. Die Gruppe ist nicht mehr aufzuhalten und arbeitet bis in den Abend hinein. Ich muss leider eher gehen und verlasse unsere deutsch-polnische Kreativfabrik Richtung Bushaltestelle. Der Bahnstreik wartet auf mich. Die Reisenden sind müde und frustriert. Der Bahnhof grau und leer. In der S-Bahn schlafe ich ein und träume. In meinem Traum sehe ich unsere Plakate beim Vorbeifahren an den Häusern hängen. Und muss im Schlaf lächeln. (Magda)

//

Rankiem czwartego dnia słońce rozrywa zachmurzone niebo, willa i jej mieszkańcy budzą się. Świergot ptaków, lasowa idylla. Przyjade jak każdego dnia z Lipska. W moim bagażu mam niezadowolene spojrzenia moich współpasażerów, gryzący zapach autobusu w ruchu miejskim, własne zmęczenie. Rozpocznął się ponownie strajk kolejarzy, Niemcy są sfrustrowani. Uczestnicy jeszcze jedzą śniadanie. Filiżanki dzwonią, rozmowy falują, widzę złagodniałe twarzy, dosiadam się. Jeszcze jedna kawa, a może dwie? Grupa jest pogodna i w dobrym nastroju. W otatnich dniach łączyła się coraz więcej. Sala seminaryjna stała się tymczasem fabryką myśli, oklejona kartkami flipchartowymi i szkicami. W ciągu ostatnich dniach nasza grupa napracowała się nad fenomenem mowy nienawiści, dyskutowała i definiowała bez końca. A co dzisiaj następuje? Znowu wymagająca praca teoretyczna? Nic podobnego! Dziś rozwiązamy węzel, zaczynami z pracą kreatywną. Aurelie, nasza graficzka, dołączyła do grupy i pokazuje nam możliwości kreatywnego projektowania plakatów. To jest strzał startowy do pracy praktycznej. Uczestnicy zaczynają z wizualizacją własnych pomysłów. Obserwuję zafascynowana powstanie udanych projektów graficznych: Sabine szkicuje mowę nienawiści jako bombę słów, Ola jako broń strzelająca słowa jak naboje. Maciej i Dominika chcą raczej pokazać, że komunikacja jest także możliwa bez przemocy. Powstają dowcipne pomysły i hasła. Zdrowe jedzenie także dla trollów ? Czemu nie? A dlaczego nie startować całą kampanię przeciwko mowy nienawiści w internecie ? Naklejki, plakaty, strona internetowa? Grupa tryska pomysłami, jest nie zatrzymalna i pracuje do wieczora. Niestety musze sie pożegnać, opuszczam naszą polsko-niemiecką fabrykę kreatywności chodząc w kierunek stacji autobusowej. Strajk kolejarzy czeka na mnie. Podróżni są zmęczeni i sfrustrowani. Dworzec jest szary i pusty. W pociągu szybkiej kolej miejskiej zasnę i marzę. W moim śnie widzę w przejeżdzie nasze plakaty wiszące na domach. Uśmiechnę się.

Dienstag / Wtorek, 5.5.2015

Arbeit am Thema: Hate Speech im Internet /
Praca nad tematem: Mowa nienawiści w internecie

  • Definition Hate Speech / Definicja mowy nienawiści
  • Hate Speech und das Recht auf freie Meinungsäußerung / Mowa nienawiści a wolność wyrażania opinii
  • Probleme und Ziele / Problemy i cele

 

Workshop "Grenzenlose Freiheit?" / Warsztaty "Wolność bez ograniczeń?"

Workshop „Grenzenlose Freiheit?“ / Warsztaty „Wolność bez ograniczeń?“

Bei der Arbeit / W warsztatach

Bei der Arbeit / W warsztatach

Unser "Baum der Lösungen" / Nasze "drzewo rozwiązań"

Unser „Baum der Ziele“ / Nasze „drzewo celów“

Pause / Przerwa

Pause / Przerwa

Hate Speech im Internet! Gründe dafür sind Angst, Frust und viele andere Dinge, die dies auslösen können. Aber wie kann man dagegen vorgehen? Viele Menschen beleidigen sich heutzutage im Internet, um auch zu zeigen, wer hier eigentlich der Boss ist. Doch bei den meisten kommt nur Bullshit raus! Also was tun? Sagen, dass die nicht korrekt ist und auch zum Ausdruck bringen. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderem zu. (Nadja)

//

Mowa nienawiści w internecie ma różne przyczyny: strach, frustracja i wiele innych rzeczy które powodują złe emocje. Ale jak można zapobiec nienawiścią? Wielu ludzi znieważają w internecie, także aby pokazać, kto właściwie jest bossem. Ale po prostu tylko bzdury wychodzą! A więc co można robić? Mówić i wyrażać, że takie zachowanie jest nieprawidłowe. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. (Nadja)

Do Halle przyjechaliśmy z zamiarem stworzenia plakatów odnoszących się do mowy nienawiści. Jednak dzisiejsza dyskusja pokazała nam, iż gdy spotka się grupa kreatywnych osób, nidgy nie z tego wyniknie. Każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń, a z ich wymiany powstanie niesamowity projekt. Śledźcie nasze postępy! (Ola)

//

Wir sind mit der Absicht nach Halle gekommen, Plakate zum Thema Hate Speech zu gestalten. Die heutige Diskussion hat jedoch gezeigt, dass das fast unmöglich ist, wenn sich eine Gruppe kreativer Köpfe trifft. Jeder trägt sein eigenes „Gepäck“ an Erfahrungen mit sich, und aus deren Austausch entsteht auf einmal ein großartiges Projekt. Bleibt dran und verfolgt unsere Fortschritte! (Ola)

Dyskryminacja, uprzedzenie, stereotyp. Bardzo dużo słów,bardzo dużo problemów z przetłumaczeniem ich na angielski oraz niemiecki. I jeszcze więcej wątpliwości odnośnie sensu naszych warsztatów. Czy nie skończy się to przypadkiem na samych słowach? Czy nie będzie to kolejna ,,przegadana” konferencja, która nic nie zmieni, która nie przyniesie żadnych realnych korzyści? I jak powiedzieć o swoich obawach organizatorom, tak aby przypadkiem nie urazić ich przy okazji i nie przekreślić ich długich przygotowań? Czy w ogóle warto mówić?
Ostatecznie zdecydowałam się zastosować rozwiązanie idealne w swej prostocie – postanowiłam szczerze porozmawiać z uczestnikami oraz trenerami o swoich wątpliwościach. Z krótkiej w zamyśle rozmowy wywiązała się dłuższa konwersacja. A nawet zielona burza mózgów. Zielona, bo nieograniczona żadnymi limitami. Kosmici, pasztet czy mamuty – wszystko tutaj jest na miejscu. I tak między wieloma innymi pomysłami powstał Projekt. Nie projekt, nie pomysł, a właśnie Projekt – pisany przez duże P. Coś, co będzie realnym i namacalnym wynikiem naszych działań. Coś co faktycznie przyczyni się do walki z mową nienawiści. I tym razem sedno okazało się niezwykle proste. Wlepki. Naklejki. Nalepki. Drobny detal na laptopie, szafce czy zeszycie. A jednak przykuwający uwagę i pokazujący, że zapobieganie mowie nienawiści nie jest nam obojętne. Forma pasująca zarówno do młodzieży, dzieci jak i studentów. Krótka informacja, która zainspiruje do pogłębiania wiedzy i która pozwoli naocznie pokazać nasze przywiązanie do idei. Rozdawane na uczelniach, w szkołach, akademikach czy imprezach masowych drobne kawałki folii, które wbrew pozorom mogązmienić tak wiele. Czy tylko uda nam się ubrać ideę w odpowiednie słowa i obrazki? Czy uda nam się bez magicznej mocy nadać większy sens i znaczenie tym kawałkom papieru? Czy możliwe jest stworzenie choćby małej szczeliny w betonowym bloku obojętności i nienawiści w internecie? Wszystko przed nami. Trzymajcie kciuki! (Dominika)

//

Diskriminierung, Vorurteil, Stereotyp. Das sind viele Worte, es ist sehr schwer sie richtig ins Englische oder Deutsche zu übersetzen. Noch schwieriger ist es einen Sinn in unseren Workshops zu finden. Besprechen wir nicht einfach nur das Gleiche in anderen Worten? Ist das nicht die nächste „Laberkonferenz“, die nichts ändert und keinen realen Nutzen hat? Und wie soll man den Organisatoren von seinen Befürchtungen berichten, ohne sie zu kränken und ihre lange Vorbereitungszeit und ihre Mühen in Frage zu stellen? Soll man überhaupt etwas sagen? Letztendlich entschied ich mich für die beste und einfachste Lösung: ich sprach ehrlich mit den Teilnehmern und den Workshopleitern über meine Zweifel. Aus einem nur kurz geplanten Gespräch entstand eine lange Unterhaltung. Sogar ein grünes Ideengewitter. Grün, weil ohne Limit und ohne Grenzen. Außerirdische, Leberwurst oder Mammuts – alles hat hier seinen Platz. Und so entstand neben vielen anderen Ideen das Projekt. Nicht irgendein Projekt oder eine Idee, nein: das PROJEKT – geschrieben in großen Lettern. Ein reales und greifbares Ergebnis unseres Handelns. Etwas das wirklich im Kampf gegen Hate Speech hilft. Und diesmal ungewöhnlich einfach funktioniert. Aufkleber, Sticker, Plaketten. Ein kleines Details auf dem Laptop, dem Schrank oder dem Heft. Das jedoch Aufmerksamkeit hervorruft und zeigt, dass uns die Vorbeugung und das Vorgehen gegen Hate Speech wichtig sind. Die Form passt außerdem gut zu Jugendlichen, Kindern sowie Studenten. Eine kurze Information, die neugierig macht und die unsere Verbundenheit zu der Idee sichtbar macht. Verteilt in Bildungsstätten, Schulen, Universitäten und auf Veranstaltungen: kleine Zettel, die dem äußeren Anschein zum Trotz viel verändern können. Ob es uns gelingt die Idee in passende Worte und Bilder zu fassen? Ob wir es auch ohne Zauberkraft schaffen, diesem Stück Papier einen größeren Sinn und eine Bedeutung zu geben? Ob es möglich ist einen wenn auch nur kleinen Stein aus der Mauer der Gleichgültigkeit und des Hasses im Internet herauszulösen? Alles liegt noch vor uns. Drückt uns die Daumen! (Dominika)

Stereotyp, Vorurteil, Diskriminierung, Hate Speech, Gewalt, Meinungsfreiheit, Angst – der Baum auf unserem Flipchart wächst. Maciej hat einen „Problem-Baum“ gezeichnet: Der Stamm ist das Problem, das wir diskutieren wollen. Es ist schnell gefunden, Hate Speech, das Thema unseres gesamten Workshops. Dann kommen die Wurzeln – die Gründe und Ursachen – und schließlich die Krone, die Auswirkungen des Problems. Manchmal ist es gar nicht so einfach zu entscheiden, was Ursachen ist und was Auswirkung. Kann nicht Ausgrenzung, das im Moment in der Baumkrone steht, auch gleichzeitig die Ursache für Hate Speech sein? Ist das Ganze nicht eher ein Kreislauf als ein Baum? Es wird heftig diskutiert. Zwischendurch immer wieder auf die Übersetzung warten. Geduld ist gefragt, und Zurückhaltung. Immer wieder entstehen Mini-Diskussionen am Rande, aber irgendwie treffen wir uns dann doch alle wieder in der gemeinsamen Diskussion. Und finden eine Lösung: ein Apfel! Eine Frucht, die aus Hate Speech entsteht, zu Boden fällt, dort verrottet und zur Nahrung, also Ursache neuer Hasssprache wird. (Melanie)

//

Stereotyp, uprzedzenie, dyskriminacja, mowa nienawiści, wolność wyrazania opinii, strach – drzewo na naszym flipczarcie rośnie. Maciej rysował „drzewo problemów”: pień symbolizuje problem, którego chcemy dyskutować. Szybko go znajdziemy: mowę nienawiści, główny temat naszego warsztatu. Potem dyskutujemy korzenia – przyczyny i powody – i następnie koronę, skutki problemu. Czasami wcale nie jest łatwe zdedydować co jest przyczyną a co skutkiem. Czy wykluczenie, przyporządkowane do korony drzewa, nie może równocześnie być przyczyną mowy nienawiści? Czy to nie raczej cykl niż drzewo? Dyskutujemy intensywnie. Od czasu do czasu czekamy na tłumaczenie. Wymaga to cierpliwości a także powściągliwości. Wciąż powstają małe dyskusje. I znajdziemy rozwiązanie: Jabłko! Owoc, który powstaje z mowy nienawiści, pada na ziemi, rozkłada się i staje się pokarmem, a więc przyczyną nowej mowy nienawiści.(Melanie)